Aanvraag Leids Stimuleringsfonds Blockbook B.V., Cliq Talents B.V. en PLNT Students

 

Inhoudsopgave:

1. Context                                                                                                                                                                     1

2. Doelstelling                                                                                                                                                              2

3. Werkwijze                                                                                                                                                                2

4. Toekomstvisie                                                                                                                                                          3

5. Projectbegroting                                                                                                                                                      5

6. Bijlagen                                                                                                                                                                     7

 

1. Context

Wij pakken twee problemen tegelijk aan: in de aansluiting op de arbeidsmarkt zien we dat 23,5% van de MBO-ers (MBO Raad), 23% van de HBO-ers (HBO Monitor) binnen twee jaar geen werk vindt wat bij zijn of haar ambities past. Bij WO-studenten is dit 42% (VSNU). Momenteel heeft 51% van de studenten serieuze mentale problemen (RIVM), 60% van de afstudeerders weet niet wat hij wil worden en 34% van de beginnende werkenden wisselt binnen twee jaar van baan (VU). Ondanks dat dit landelijke cijfers zijn, lijkt Leiden er geen uitzondering op. De studententijd is steeds minder een bloeitijd geworden waarin men kan ontdekken wie hij is en wat hij wil worden, unieke skills kan aanleren en wordt geprikkeld om zichzelf te ontwikkelen. Het is nu vooral een tijd van stress, burn-outs en zo snel mogelijk afstuderen. Dit zijn onze toekomstige werknemers.

 

Ondertussen hebben Leidse ondernemers te maken met een enorme arbeidskrapte in alle sectoren waardoor niet alleen groei wordt geremd, maar ook essentiële diensten of taken soms niet worden uitgevoerd. Daarnaast kost uitval door mentale problemen werkgevers in Nederland nu al 3,1 miljard (Rijksoverheid), een uitvallende starter in de eerste twee jaar kost een onderneming vaak zo’n €25.000 euro en dan hebben we het nog niet gehad over de 38% werknemers in Nederland die aangeven aan direct nut te zien in hun werk. (Bullshit Jobs, Graeber)

 

Wij willen de arbeidsmarkt en studenten al tijdens de studie bij elkaar brengen om meer arbeidspotentieel en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te creëren. Momenteel is de meest voorkomende manier hiervoor een stage. Deze is vaak verplicht voor de opleiding van een student, tijdelijk en vergt veel begeleiding. Cliq trekt gemotiveerd talent aan dat voor langere tijd aan de slag gaat binnen een bedrijf met een uitdagende en goedbetaalde bijbaan die past bij wat een student later wil worden. Met een bijbaan is een student van grotere waarde binnen een bedrijf, gemotiveerder en is het werk meer aangepast op de vraag vanuit de ondernemer. Waardevol werk doen is voor studenten de ultieme manier om minder schulden en stress te hebben en tegelijkertijd te ontdekken wat hij of zij wil worden. Dit concept biedt een oplossing voor studenten én Leidse ondernemers die last hebben van de arbeidskrapte. Als we van de 50.000 studenten in de regio Leiden 30% een relevante bijbaan kunnen geven van 16u/w, mobiliseer je al 6.000 fte voor onze lokale economie.

 

2. Doelstelling

Cliq heeft als sociale impact onderneming het afgelopen jaar hard gewerkt aan een ‘proof of concept’. Onze grootste uitdaging is het mobiliseren van studenten om een bijbaan naast hun studie te nemen en het overtuigen van bedrijven om studenten parttime aan te nemen. Momenteel hebben we vijf klanten waar studenten een uitdagende functie vervullen; in de finance, ICT, elektrotechniek of marketing. De bedrijven zijn blij met deze inzet. Vooral omdat bijna alle vacatures die zijn vervuld al 3-8 maanden openstonden. Dankzij Cliq was de match mogelijk, wordt het werk nu wel gedaan en studeert de student straks schuldeloos af. Drie zijn in de afgelopen anderhalf jaar afgestudeerd en aan de slag gegaan bij het bedrijf waaraan wij ze hebben gematcht. De kracht van gezond personeel dat weet wat zijn talenten zijn en zichzelf graag ontwikkelt is groot. Bedrijven kunnen zo op een goedkope manier gezond, ontwikkeld en leergierig talent binden.

Wat we met onze landelijke proof of concept bewezen hebben en hebben geleerd, willen we nu in Leiden gaan uitrollen. Hiervoor hebben we een eenmalige investering nodig, die we enkel in Leiden zullen inzetten. Zo kunnen we bouwen aan een stad waarin ondernemers niet geremd hoeven te worden door de arbeidskrapte, maar waarin 50.000 studenten al tijdens hun studie een significante bijdrage kunnen gaan leveren aan onze economische groei, en daarna nog soepeler door te stromen naar de arbeidsmarkt.

 

3. Werkwijze


“Waarom zou een Leidse ondernemer dit niet zelf doen? Vacature eruit gooien en klaar!” Om dit te laten slagen is het nodig studenten goed te kennen. De risico’s zijn namelijk ook groot bij het aannemen van studenten. Het is een groep met veel mentale problemen en wispelturigheid. Cliq minimaliseert dit risico. Wij houden een actieve pool van studenten bij en doorgronden deze doelgroep omdat we worden gerund door studenten. We organiseren activiteiten, werkgroepen en bieden persoonlijke begeleiding voor iedere student met als doel de student professioneel en persoonlijk te ontwikkelen (zie afbeelding hieronder). We dragen bij aan hun mentale welzijn en aan hun professionele skills. Denk aan communicatievaardigheden, solliciteren, omgaan met collega’s, de Nederlandse taal beheersen, concentreren, keuzes maken…etc. Er zijn vele redenen waarom afgestudeerden nu worden afgewezen of minder productief zijn bij bedrijven. Onze persoonlijke aanpak voorkomt dit, zodat onze studenten eerder en beter van waarde kunnen zijn bij Leidse ondernemers. Uit onze pool filteren we de studenten die klaar zijn een relevante bijbaan aan te nemen binnen een bedrijf en ontwikkelen we de studenten die nog wat nodig hebben op het gebied van hard en/of soft skills.


 

Studenten geven ons gemiddeld een 8.3 voor onze begeleiding, die ze zowel belangrijk vinden voor hun persoonlijke als hun professionele ontwikkeling, want we doorgronden deze doelgroep. Deze binding en dit niveau van ontwikkeling maken onze pool uniek. Cliq is dé plek waar studenten uitgedaagd worden die dat willen, persoonlijk én professioneel. Zo vergroten en verbeteren we het arbeidspotentieel van Leiden.

 

Onze pool bestaat uit studenten in alle studierichtingen van het MBO, HBO en WO. We zetten bijbanen op in alle verschillende sectoren. Binnenkort zal waarschijnlijk de eerste Cliq-student beginnen als chauffeur, waarnaast wij hem een persoonlijk leertraject aanbieden zodat het voor hem een heel interessante mogelijkheid blijft zichzelf te ontwikkelen met perspectief. Dit is een eerstejaars student die hiermee nu alvast wat eerste laagdrempelige werkervaring op kan doen en kan verdienen. Zolang wij hem doorontwikkelen kan hij over één à twee jaar een uitdaging oppakken die meer bij zijn ambities past. Niet alles hoeft nu, maar we bieden perspectief en dat enthousiasmeert hem nu al de eerste stappen te zetten en van waarde te zijn op de arbeidsmarkt. Studenten die juist al verder in hun studie zijn, zoals nu een student derdejaars social work in Den Haag, laten we binnenkort werken op een basisschool, wat past bij haar ambities. We weten vanuit Cliq een volledig traject te bieden en een duurzame relatie met studenten op te bouwen.

4. Toekomstvisie

4.1 Financiën

Hoe gaat deze talentpool zichzelf onderhouden op lange termijn? 

Met de detachering en plaatsing van studenten bij bedrijven verdient Cliq zijn geld om de talentpool te kunnen onderhouden in de toekomst. Cliq rekent bij detachering tussen de €23 en €33 euro per gewerkt uur van een student, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de ervaring van de student en de moeilijkheid van de werving. We willen op deze manier zowel voor start-ups en het MKB als voor grote bedrijven toegankelijk zijn. Het tarief bij enkel plaatsing varieert ook flink tussen de €500,- en €2000,- om dezelfde reden. Met deze bedragen begeleiden we de student niet alleen van tevoren, maar ook tijdens de bijbaan en voorzien we het bedrijf regelmatig van feedback. De winst die Cliq maakt vloeit terug naar de bron: de talentpool. Zo kunnen we steeds meer studenten helpen mentaal en financieel gezond af te studeren en bedrijven helpen de kracht van studenten op een goede manier in te zetten en te binden. Afgelopen jaar hadden we geen regionale focus, die we komend jaar wel willen aanbrengen met een volledige focus op Leiden e.o. We kiezen ervoor geen onderscheid te maken tussen opleidingsniveaus omdat we tot nu toe merkten dat deze diversiteit onze workshops versterkte én ons relevanter maakte voor bedrijven.

 

Is Cliq een uitzendbureau? Ja en nee. We werken d.m.v. plaatsing en detachering, dus ja. Tegelijkertijd is dat enkel het middel waarmee we ons doel willen behalen. Onze missie is het verbeteren van de studententijd en het ontwikkelen van mentaal fitte en professionele studenten die uitdagingen kunnen vinden waar ze enthousiast van worden en zichzelf door leren kennen. Om deze pool te kunnen onderhouden en zo goed mogelijk in te zetten, zenden we studenten uit, maar ook dan blijven we nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze studenten. Cliq is dus veel meer nog dan een uitzendbureau.

 

4.2 Samenwerkingen

Vanaf september willen we ons concept in Leiden uit gaan rollen. We moeten hiervoor twee netwerken opbouwen: studenten en bedrijven. Hiervoor zullen we een team aanstellen van drie studenten, idealiter van drie verschillende onderwijsinstellingen, die verantwoordelijk zijn voor evenementen, werkgroepen en persoonlijke begeleiding voor iedere aangesloten student in Leiden. Zij zullen Leidse ondernemers kennis laten maken met dit plan en overtuigen op vaste basis te gaan werken met studenten via Cliq met steeds meer Leidse voorbeelden. Deze netwerken willen we gaan opbouwen op verschillende manieren. Hierin zullen de ondernemersverenigingen van Leiden een grote rol spelen, waar we ons graag bij aansluiten of onszelf bekendmaken, ons eigen netwerk en de telefonische sales, waar Cliq na twee jaar ‘oefenen’ goed in is geworden. Op deze manier willen we in korte tijd veel bekendheid genereren onder Leidse ondernemers om hen snel van dienst te kunnen zijn met ons talent. We hebben hier, mede via PLNT, al verschillende ingangen voor en enthousiaste reacties ontvangen, zo zijn we ook welkom bij het Ronald McDonald Business Breakfast om eea over onszelf te vertellen.

 

Daarnaast zullen we de samenwerking gaan zoeken met Leidse initiatieven die nu al van waarde zijn voor studentenwelzijn zoals Lieve Mark, @ease, Frisse Gedachtes, etc., de onderwijsinstellingen en de gemeente. Studenten weten wat studenten nodig hebben en daarom is dit de meest efficiënte manier om zoveel mogelijk studenten op een zo goed mogelijke manier te ontwikkelen en te binden. Een actieve pool van studenttalent moet over acht maanden klaarstaan om de last van de arbeidskrapte van Leidse bedrijven duurzaam te verlichten.

 

Er is al veel expertise binnen Cliq aanwezig in de vorm van twee mentoren met ervaring in de HR-wereld en in het ondernemen. Deze expertise zal worden uitgebreid met expertise in Leiden uit het onderwijs en de bedrijven in de vorm van een Raad van Advies. Samen met de vereniging PLNT Students en de organisatie PLNT, die een aanvulling zullen bieden op het workshop- en begeleidingsaanbod met ervaren trainers en faciliteiten, wil Cliq de begeleiding van studenten fanatiek op gaan pakken. De eerste lijntjes met MBO Rijnland, de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en Gemeente Leiden liggen er nu ook. Zij zijn allen bezig met persoonlijke en professionele begeleiding van studenten. Blockbook is een Leids bedrijf dat enthousiast is om getalenteerde ICT-studenten aan te nemen via Cliq zodra deze in ons netwerk zitten. Met de huidige arbeidskrapte zijn er weinig andere betaalbare opties voor ze.

 

4.3 Organisatiestructuur

De taakverdeling van ons concept ziet er voorlopig als volgt uit. In de praktijk willen we verder onderzoeken of dit beter vormgegeven kan worden.

 

●      Een one-tier board (bestuur waarin Maarten komend jaar de grootste rol speelt) zorgt voor de strategische doelformulering en is verantwoordelijk voor de uitvoering door het programmateam, met halfjaarlijkse consulten van de Raad van Advies (RvA).

●      RvA kan ongevraagd, niet-bindend advies geven en te alle tijde, doch niet verplicht, gevraagd worden om advies. Hierin zitten ondernemers, onderwijsexperts en HR-experts die betrokken willen zijn bij de missie van Cliq.

●      Het bestuur doet actief aan acquisitie van opdrachtgevers.

●      Het programmateam, bestaande uit de voorheen genoemde drie student-werknemers, voert de strategie uit zoals deze is geformuleerd door het bestuur, maar behoudt een grote mate van creatieve vrijheid om workshops en begeleiding te organiseren voor de talentpool, en partnerships aan te gaan om dit te faciliteren.

●      Het programmateam doet actief aan acquisitie van partners om de career-activiteiten (skills, workshops, trainingen, begeleiding, events) mee uit te breiden en te co-organiseren.

●      Indien het programmateam te druk wordt bestaat er de mogelijkheid het uit te breiden, of een activiteitencommissie op te richten ter ondersteuning, bestaande uit enthousiaste studenten uit de talentpool.

 

Cliq is een onderneming voor en door studenten, zodat we onze doelgroep optimaal blijven begrijpen. De komende jaren zullen dan ook in het teken staan van het versterken en verduurzamen van onze kennis en expertise, zodat dit goed kan worden overgedragen op volgende generaties Cliq-bestuurders. De oprichters van Cliq hebben afgesproken maximaal vijf jaar de leiding te hebben binnen Cliq en het daarna door te geven aan studenten. Hierin zou het nu aannemen van studenttalent een mooie eerste stap kunnen zijn.

5. Projectbegroting

Hiervoor doen we gezamenlijk een aanvraag voor €40.000,- uit het Leids Stimuleringsfonds.

 

Kosten

 

Baten

 

Salaris €15/u, 3 studenten, 8 maanden, 16-20u/w.

€41.184,-

Inleg LSF

€40.000,-

Kosten systemen medewerkers 8 maanden (Odoo)

€696,-

Inleg Cliq

€12.280.-

Kosten tweewekelijkse evenementen

(nog later exact te bepalen, maar gaat naar sprekers, locaties en overige benodigdheden)

€5.000,-

 

 

Marketing via Instagram

(cliq-marketing loopt momenteel al erg goed met 0,24c per unieke klik. Deze willen we uitbouwen met meer budget zodat alle studenten in Leiden ons leren kennen)

€2000,-

 

 

Kosten huur kantoor op PLNT 8 maanden

€3400,-

 

 

Totaal =

€52.280,-

 

€52.280,-

 

Aug. 2023

Werving en selectie van de drie studenten

Sept. 2023

Start Talentpool

Nov. 2023

10 studenten gematcht bij Leidse ondernemingen. Evaluatie naar LSF

Jan. 2024

25 studenten gematcht bij Leidse ondernemingen. (piek in januari van zowel vacatures als studenten die bijbaan zoeken)

Maa. 2024

20 studenten gematcht bij Leidse ondernemingen.

April 2024

Talentpool onderhoudt zichzelf met een verdubbeling van het aantal plaatsingen iedere 3 maanden.

 

Afgelopen anderhalf jaar heeft Cliq geleerd dat het opbouwen van de netwerken vooral tijd kost en inzet in het begin, maar dat deze netwerken zichzelf gaan versterken zodra deze staan. Hierom is de opbouwfase traag en zal de groei snel en duurzaam zijn op lange termijn. Als deze doelen worden gehaald, levert het totaal in acht maanden ongeveer 70.000 euro op, waarmee de talentpool zichzelf kan onderhouden. Cliq zal de begeleiding van de studenten die we aannemen op zich nemen en verantwoordelijk zijn voor de verantwoording van de financiën en voortgang van het project.

Graag zouden we uw bijdrage ook direct terug laten vloeien naar Leidse ondernemers door een korting voor Leidse ondernemers in te stellen van 10%, totdat het totale bedrag wat aan korting is gegeven, is opgelopen tot €60.000 euro.

 

Samen kunnen we er zo voor zorgen dat Leidse ondernemers in de toekomst met de 50.000 studenten in Leiden een groot deel van hun openstaande vacatures alsnog kunnen vullen, door kunnen groeien en we gezonde en ontwikkelde starters direct van grote waarde kunnen laten zijn bij Leidse ondernemers waar ze al eerder aan verbonden zijn.

 

Er is een bijlage toegevoegd met een klein marktonderzoek onder Leidse ondernemers, en een recente pitch van Cliq bij BNR is hier te beluisteren.

 

Mochten er vragen zijn, kunt u contact opnemen met:

 

Maarten van Zuijlekom - Cliq Talents  l    Jeroen van Gessel - Blockbook         l   Nino van Moorsel - PLNT

maarten@cliq-talents.nl           l jeroen.van.gessel@blockbook.nl  l   nino.vanmoorsel@plnt.nl 

+31 6 14 05 92 47                    l +31 6 37 73 50 18             l   +31 6 36 05 22 55        

               

                                                                                   

 


 

6. Bijlagen

Enthousiaste Leidse ondernemers

Na het inleveren van de definitieve versie van ons plan gaf Yannick Loskamp ons nog de feedback dat niet duidelijk is geworden of Leidse ondernemers interesse zouden hebben in dit idee. We hebben namelijk nog geen klanten in Leiden. Vanwege het grote belang dat we hechten aan de start van ons project in september, hebben we snel stappen gezet. We hebben op 16 en 17 mei een rondje gebeld naar Leidse ondernemers en hen onze plannen voorgelegd. 75% Van de mensen die we goed hebben kunnen spreken, was enthousiast. In totaal hebben we acht handtekeningen verzameld van Leidse organisaties en ondernemers die enthousiast zijn over ons plan, benieuwd zijn naar de uitkomsten ervan en openstaan voor een gesprek over het aannemen van Cliq-studenten in het komende jaar:

 

Start-ups:

-       StudieStap B.V. (onderwijs)

-       Immunowars B.V. (bio-tech/game)

-       ExCulture (Bioscience) (Winnaar Philips Innovation Award)

 

Scale-ups:

-       Okku B.V. (IT)

-       JPP LifeSciencesMarketing B.V. (marketing)

-       Doser B.V. (Bioscience)

 

Grotere organisaties:

-       MBO Rijnland (HBO/WO studenten inzetten bij lesgeven en interne organisatie)

-       Café Lazarus/Hut Exploitatie B.V. (horeca)

 

De beweegredenen om niet mee te doen waren een gebrek aan tijd om studenten te begeleiden, geen ambities om uit te breiden, het enkel willen werken met fulltimers of een bedrijf werkt al met studenten en ervaart daar nu geen problemen in, waardoor het voor henzelf niet relevant zou zijn. Dit waren altijd kleinere organisaties.

 

Redenen om wel enthousiast te zijn over het plan waren er zowel voor organisaties die nog niet met studenten werken, als organisaties die dat al wel doen. Bedrijven verwachten met Cliq meer (kwantiteit) en betere (kwaliteit) studenten aan te kunnen trekken. De kwantiteit is handig voor grotere organisaties die moeite hebben met studenten blijven aantrekken als het gaat om bijvoorbeeld horeca of ander relatief eenvoudig werk. Cliq kan het hebben van een bijbaan meer gaan normaliseren voor studenten en zo een grotere groep studenten aan het werk krijgen. De kwaliteit zal verbeteren volgens organisaties omdat Cliq op persoonlijk niveau kan matchen, in plaats van met enkele sollicitatiegesprekken en omdat Cliq meer massa aantrekt dan één enkel bedrijf. Het feit dat Cliq werkt met MBO-,HBO- en WO-studenten werd ook genoemd als groot voordeel, omdat hiermee de doorstroom van een student met een bijbaan binnen een bedrijf soepeler kan verlopen als deze bijvoorbeeld van het MBO naar het HBO gaat en een bedrijf dan maar één aanspreekpunt nodig heeft voor al zijn studentenfuncties.